نرم‌چوب یا چوب نرم‌ (به انگلیسی:Softwood)‏ اصطلاحی است برای نامیدن چوب والوار درختان سوزنی‌برگ‌.

درختان سوزنی‌برگ معمولاهمیشه‌سبز هستند‌. انواع کاج‌،سرو‌،نراد‌،سرخدار‌،سکویا وسدر جزو سوزنی‌برگان به شمار می‌آیند‌.

٪۸۰ از الواری که در جهان تولید و داد‌و‌ستد می‌شود از درختان نرم‌چوب به‌دست می‌آید‌. مراکز اصلی و سنتی تهیه و تولید این الوار در جهان‌،اسکاندیناوی‌،روسیه، وآمریکای شمالیاست‌. در مقابل نرم‌چوب‌، اصطلاح «سخت‌چوب» قرار دارد که برای نامیدن چوب درختان پهن‌برگ به کار می‌رود‌.

چوب‌هایی که نرم‌چوب نامیده می‌شوند‌، لزوما نرم‌تر از سخت‌چوبان نیستند‌، هرچند در بیشتر موارد چنین است‌. چوب درخت بالسا که «سخت‌چوب» شمرده می‌شود سبک‌ترین چوب تجاری جهان است و از چوب بسیاری از سوزنی‌برگان نرم‌تر است‌. با این‌حال برخی از سخت‌چوبان از همه چوب‌های نرم‌، سخت‌تر و متراکم‌تر هستند‌.

نمایی از مقطع سخت‌چوب (بالا) و نرم‌چوب (پایین) زیر میکروسکوپ الکترونی. داشتنآوندهای بزرگ مشخصه چوب‌های سخت است.

سخت‌چوب یا چوب سخت (به انگلیسی: Hardwood)‏ اصطلاحی است برای نامیدن چوب و الوار درختان پهن‌برگ.

این درختان معمولاخزان‌کننده هستند. انواع درختان بلوط، افرا، نارون، توس، راش، صنوبر، زبان گنجشک و … جزو درختان گلدار و پهن‌برگ به شمار می‌آیند.

در مقابل سخت‌چوب، اصطلاح نرم‌چوب قرار دارد که برای نامیدن چوب درختان سوزنی‌برگ به کار می رود.