دلایل پوسته پوسته شدن چوب در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای جلوگیری از این اتفاق و حفظ و نگهداری چوب بیان شده است.

چوب از سلولز، لیگنین و آب تشکیل شده است. لیگنین دومین پلیمر طبیعی فراوان در دنیاست که 15 الی 36 درصد وزن چوب را تشکیل می دهد. در واقع در سطح خارجی چوب، مولکول های سلولز توسط لیگنین احاطه شده اند.

زمانی که رنگ بر روی چوب سالم اجرا می شود به تمام اجزای سلولز می چسبد. همچنین بین اجزای رنگ پیوند مولکولی ایجاد شده که آن را به شکل یک لایه بر روی سطح چوب نگه می دارد.

اشعه یو وی در صورتی می تواند از لایه رنگ عبور کند که

  • رنگ ضد یو وی نباشد.
  • نحوه اجرای رنگ، صحیح وطبق دستورالعمل نباشد.
  • فاصله زمانی بین لایه های رنگ آمیزی رعایت نشده باشد.
  • تعداد لایه های رنگ آمیزی کمتر از لایه های مجاز باشد.

1- اگر اشعه یووی بتواند از رنگ عبور کند، به سطح چوب رسیده و لیگنین را در خود حل و متلاشی می کند. در اینصورت رنگ قسمت عمده ای از سطحی که به آن چسبیده است را از دست می دهد. اما مولکول های رنگ پیوستگی بین خود را همچنان حفظ می کنند. بنابراین در اثر وزش باد و بارش باران، رنگ به راحتی از سطح چوب جدا شده و در اصطلاح پوسته و ورقه میشود.

2- اگر چوب رطوبت داشته باشد یا رنگ چوب ضد آب نباشد و چوب آب را جذب کند در اثر افزایش دما، آب داخل چوب تبخیر شده و برای خارج شدن از چوب به لایه رنگ فشار وارد کرده و باعث جدا شدن رنگ از سطح چوب و پوسته شدن آن می شود.

3- اگر سطح چوب چرب یا کثیف باشد و یا لایه ای از رنگ فرسوده بر روی آن باشد، مانع جذب کامل رنگ شده و بر اثر گذشت زمان به راحتی از سطح چوب جدا شده و پوسته میگردد.

برای جلوگیری از پوسته شدن چوب:

استفاده از رنگهای معتبر ضد آب و ضد آفتاب

پاکسازی کامل سطح چوب و اجرای صحیح مراحل رنگ آمیزی

استفاده از چوب خشک (درصد رطوبت پایین و کنترل شده)

مهندس محسن براتی

چوب ، رنگ چوب ، رنگ ضد آب چوب ، رنگ ضد آفتاب چوب ، رنگ گیاهی چوب ، روغن چوب ، روغن گیاهی چوب ، روغن گیاهی مخصوص چوب ، دیوترول ، علت پوسته شدن رنگ ، پوسته شدن رنگ ، پوسته پوسته شدن رنگ