اسباب بازی های چوبی بین کودکان و والدین آنها بسیار محبوب هستند. اگر طراح هستید یا در زمینه ساخت اسباب بازی چوبی فعالیت می کنید، لازم است با رنگ مناسب اسباب بازی های چوبی آشنا شوید.

استفاده از رنگهای شیمیایی در اسباب بازی های کودکان و خطرات ناشی از آنها، دغدغه همیشگی خانواده ها بوده است.

اسباب بازی چوبی

اما اینکه رنگ فقط حاوی مواد شیمیایی و مواد آلی فرار نباشد، به تنهایی کافی است؟

پاسخ منفی است؛ زیرا موارد زیادی دیده شده است که رنگها و روغن های گیاهی هم برای نوزادان و کودکان آلرژی و حساسیت های پوستی ایجاد کرده اند.

بنابراین لازم است رنگ و پوششی که برای اسباب بازی های چوبی به کار میرود دارای استانداردها و مجوزهای تایید شده باشد.

الزامات استاندارد اسباب بازی چوبی EN 71

استاندارد اسباب بازی توسط یک آزمایشگاه مستقل به محصولاتی اعطا می شود که شرایط خاصی را دارند. آزمایشگاه برای انجام آزمایش خود، سطح مواد سمی را اندازه گیری می کند. عناصر مختلفی مانند کروم، سرب، آرسنیک، جیوه، آلومینیوم و بسیاری دیگر تجزیه و تحلیل می شوند. مواد سرطان زا دسته 1A (مواد با پتانسیل سرطان زایی اثبات شده) و دسته 1B (مواد مشکوک به سرطان زایی) نیز برای به دست آوردن استاندارد اسباب بازی EN71 مورد بررسی و ممنوعیت قرار می گیرند. در نهایت، مواد حساسیت زا باید زیر یک آستانه مشخص باشند.

رنگهای پایه آب دیوترول

رنگهای پایه آب دیوترول علاوه بر اینکه صد در صد گیاهی و طبیعی بوده و فاقد مواد شیمیایی و مواد آلی فرار هستند، مجوزهای EN71 و EN927.1_3 اتحادیه اروپا را جهت استفاده در اسباب بازی های کودکان دارند.

رنگ چوب دیوترول

بنابراین با آسودگی خاطر می توان از رنگهای دیوترول برای اسباب بازی چوبی کودکان و نوزادان استفاده نمود.