در این ویدئو خم کردن چوب آموزش داده شده است.

آموزش خم کردن چوب

http://www.aparat.com/v/Ofz4y